VÍT LIỀN PHẲNG VÊNH

140

  • Tên sản phẩm: Vít liền phẳng vênh, vít lồng phẳng vênh
  • Kích thước: M4, M5, M6
  • Vật liệu: Thép, Inox 304
  • Tiêu chuẩn: DIN, ASTM, JIS