MŨ CHỤP ĐẦU COSSE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỔI MÀU SJ BIGAUKCAP (B-CAP)

0

SJ BIGAUKCAP (B-CAP) : Bắt đầu thay đổi màu tại nhiệt độ 55 độ C và chuyển sang trạng thái trong suốt ở nhiệt độ 59 độ C và giữ nguyên trạng thái màu không trở lại màu cũ.