MŨ CHỤP ĐẦU COS CẢM BIẾN NHIỆT THERMO STC-CAP

0

THERMO STC – Cap: bắt đầu thay đổi màu tại điểm nhiệt độ thiết lập 55 độ C và đổi thành trong suốt hoàn toàn ở nhiệt độ 75 độ C, khi nhiệt độ hạ xuống sẽ dần trở lại nhiệt độ ban đầu.