CHỤP ĐẦU CỐT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỔI MÀU SEMI-CAP

Liên hệ

SEMI – CAP: bắt đầu thay đổi màu tại nhiệt độ 55 độ C và chuyển sang trạng thái trong suốt ở nhiệt độ 65 độ C và trở lại màu cũ ở nhiệt độ 75 độ C.