BU LÔNG LIỀN PHẲNG VÊNH

1.720

  • Kích thước/ Diameter: M6, M8, M10, M12, M14
  • Tiêu chuẩn/ Standard: DIN, ASTM, JIS
  • Vật liệu/ Material: Thép carbon
  • Bước ren/ Threading:8 ~ 4.0 mm
  • Lực bền kéo/ tensile strength > 200
  • Lực bẻ cong/ Yield strength > 200
  • Xử lý bề mặt: Đen mộc, Mạ trắng, Mạ vàng